Talba għall-Vokazzjonijiet

O Ġesu, Ragħaj tal-erwieħ,

int li sejjaħt lill-Appostli biex ikunu

sajjieda tal-bnedmin,

agħmel li aħna nqisu bħala don tassew kbir

il-vokazzjoni tagħna

u nixhdu għaliha quddiem iż-żgħażagħ ta’ żmienna.

 

Ħares lejn il-ħtiġijiet tal-Provinċja

Franġiskana tagħna u lejn il-missjoni

li qiegħda tagħmel fil-Knisja tiegħek.

 

Nissel fina l-ħeġġa li naħdmu

biex ikollna dejjem vokazzjonijiet ġodda.

Ngħinu liż-żgħażagħ fit-tiftix tas-sejħa reliġjuża

u jilqgħu l-istedina tal-Mulej,

biex isiru ħaddiema fil-għalqa tal-Mulej.

 

O Marija Immakulata, Patruna tal-Ordni tagħna,

itlob għalina.

San Pawl Missierna

idħol għalina. Ammen. 

 

Għafas fuq l-istampa għar-riflessjoni

fuq il-Vangelu tal-Ħadd 

 

 

 

 

  

Contatti

Animatur Vokazzjonali 79306338
hidmasejhafrangiskana@gmail.com