Atteġjamenti meħtieġa biex id-dixxerniment isir tajjeb

X’inhu meħtieġ biex wieħed jagħmel dixxerniment spiritwali tajjeb? Tal-inqas, min qed jiddixxerni jrid ikollu erba’ atteġġjamenti interni li joħorġu b’mod ċar fil-figura ta’ San Franġisk t’ Assisi. 

1. Intenzjoni Retta

2. Indifferenza tal-qalb

3. Tama ċerta li Alla se jwieġbu

4. Stennija

 

 

Għafas fuq l-istampa għar-riflessjoni

fuq il-Vangelu tal-Ħadd 

 

 

 

 

  

Contatti

Animatur Vokazzjonali - P. Allister M. Aquilina OFMConv. 79306338
vocations@ofmconvmalta.org