Naħarbu d-dnub tal-għira...

L-Appostlu jgħid: Ħadd ma jista’ jgħid: "Ġesù hu l-Mulej" jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu s-Santu (1Kor 12:3). U: ħadd ma hemm li jagħmel is-sewwa, lanqas biss wieħed (Salm 53:4)!

Għalhekk, kull min jgħir għal ħuh minħabba t-tajjeb li l-­Mulej jgħid jew jagħmel fih, ikun ħati tad-dnub tad-dagħa, għax hu jkun qed jgħir għall-Aktar Għoli nnifsu (Mt 20:15), li jgħid u jagħmel it-tajjeb kollu.

San Franġisk t'Assisi

 

 

Għafas fuq l-istampa għar-riflessjoni

fuq il-Vangelu tal-Ħadd 

 

 

 

 

  

Contatti

Animatur Vokazzjonali - P. Allister M. Aquilina OFMConv. 79306338
vocations@ofmconvmalta.org