Il-Kurċifiss li kellem lil San Franġisk t'Assisi

Il-bidu tal-Vokazzjoni tiegħu Franġisk minn Assisi jafha lil dan il-Kurċifiss. 
Jekk tixtieq tkun taf iktar dwar dan il-Kurċifiss u tingħaqad fit-talb ma' tnejn mill-aħwa Franġiskani Konventwali - P. Christian Borg u P. Allister Aquilina, nistednuk taraha il-video li ssib iktar 'l isfel f'din il-paġna. 
Il-Mulej jagħtik is-sliem 

 

Għafas fuq l-istampa għar-riflessjoni

fuq il-Vangelu tal-Ħadd 

 

 

 

 

  

Contatti

Animatur Vokazzjonali - P. Allister M. Aquilina OFMConv. 79306338
vocations@ofmconvmalta.org